O nas

Specjaliści z doświadczeniem


Centrum Pomocy Windykowanym to zespół prawników, którzy zdobywali doświadczenie zawodowe pracując przez wiele lat w Kancelariach Adwokackich. Misją Centrum Pomocy Windykowanym jest fachowe reprezentowanie osób, pozwanych przez jakikolwiek Fundusz Sekurytyzacyjny. Stosowane przez te podmioty metody opierają się na wykorzystywaniu tego, że większość ludzi, wobec których dochodzone są wierzytelności, pozostaje pozbawiona fachowej pomocy świadczonej przez wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych prawników.

Dzięki wieloletniej praktyce nasz zespół posiada duże doświadczenie w sprawach prowadzonych w E-Sądzie w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) oraz „zwykłym” postępowaniu upominawczym we „zwykłych” Sądach.

Centrum Pomocy Windykowanym stawia sobie za cel niezwłoczną pomoc osobom, których sprawy nie zostały jeszcze prawomocnie rozstrzygnięte przez Sąd. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że prawdziwe bezpieczeństwo zapewni naszym Klientom jedynie uzyskanie orzeczenia, które prawomocnie rozstrzygnie na ich korzyść spór zainicjowany przez firmę windykacyjną lub bank.

To właśnie dlatego naszą zaletą jest ścisła współpraca z liczną grupą adwokatów, w całym kraju, którzy są w stanie zagwarantować naszym Klientom pomoc prawną na najwyższym poziomie – także w ramach reprezentacji przed Sądem.

Profesjonalna bezpłatna pomoc 


Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nakaz zapłaty otrzymany z Sądu (zarówno z tzw. e-sądu w Lublinie, jak również z innego sądu) lub zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego od komornika (gdy wcześniej nie wiedziałeś o toczącej się sprawie sądowej) nie przesądza jeszcze o rzeczywistej odpowiedzialności za dług.

W postępowaniu, w ramach którego wydawany jest nakaz zapłaty, Sąd nie bada tego, czy dług rzeczywiście istnieje, czy nie przedawnił się i czy firma windykacyjna ma prawo do jego dochodzenia. Postępowanie to jest oparte na założeniu, że osoba, która nie wniesie odpowiedniego środka zaskarżenia, przyznaje wszystkie okoliczności wskazane w pozwie i zgadza się na zapłatę zasądzonej należności. Często jest tak, że umiejętnie poprowadzona sprawa umożliwia zwolnienia dłużnika z odpowiedzialności za dług nawet wtedy, gdy rzeczywiście on istniał i teoretycznie powinien być zapłacony. Nieświadomość tego sprawia, że większość wydawanych przez sądy nakazów zapłaty (w przypadku EPU nawet 97 %) uprawomocnia się i staje się podstawą egzekucji.

Zdarza się również, że o wydanym nakazie zapłaty pozwany dowiaduje się dopiero od komornika, który wszczyna wobec niego postępowanie egzekucyjne. Jest to wynikiem wskazania w pozwie przez firmę windykacyjną nieaktualnego miejsca zamieszkania dłużnika, co sprawia, że przesyłka zawierająca nakaz zapłaty jest awizowana, a następnie uważana za skutecznie doręczoną – prowadząc do uprawomocnienia się nakazu. Nie przekreśla to jednak możliwości zaskarżenia nakazu zapłaty. Konieczne jest jednak podjęcie odpowiednich czynności, które będą prowadziły do obalenia prawomocności nakazu.

W obu przypadkach potrzebne jest jednak niezwłoczne i profesjonalne działanie, w ramach którego – z zachowaniem odpowiedniej procedury – zostaną podniesione wszystkie możliwe zarzuty wobec stanowiska powoda (przeciwnika w Sądzie, który Cię pozwał to znaczy złożył sprawę do Sądu przeciwko Tobie).

Centrum Pomocy Windykowanym oferuje Państwu profesjonalną pomoc na etapie Sądowym. Co przy tym najważniejsze, nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna (zarówno analiza, jak i późniejsze prowadzenie sprawy przed Sądem). Tylko jeśli wygramy sprawę to ekwiwalentem za naszą pomoc (pozwalającym nam finansować naszą bezpłatną działalność) będą zasądzone przez Sąd od powoda (czyli od Funduszu Sekurytyzacyjnego, który założył sprawę w Sądzie) koszty zastępstwa procesowego, które będzie musiał pokryć powód czyli Fundusz Sekurytyzacyjny.

W przypadku powierzenia nam swojej sprawy uzyskasz bezpłatnie:

  1. Kompleksową analizę prawną Twojej sprawy, przeprowadzoną przez adwokata.
  2. Profesjonalną poradę telefoniczną lub mailową, opartą o analizę dokonaną przez adwokata, w której udzielimy Ci informacji o Twojej sytuacji, ocenimy szanse powodzenia sprawy i przedstawimy zalecane kierunki działania.
  3. Wniesienie sprzeciwu (odwołania) od nakazu zapłaty przez adwokata.
  4. Profesjonalną reprezentację przez adwokata przed sądami w całej Polsce. Dzięki temu Twoja obecność na rozprawie nie będzie w ogóle wymagana.
  5. Odłożenie w czasie, na okres nawet do 2 lat, konieczności zapłaty długu – gdyby nie udało się wygrać sprawy w Sądzie.

Podejmując decyzję o walce z windykatorem pamiętaj, że według danych statystycznych sam E-sąd w Lublinie (w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego – EPU) wydaje w ciągu roku ponad milion nakazów zapłaty. Tymczasem jedynie 3% z nich jest zaskarżanych przez pozwanych.W przypadku wniesienia sprzeciwu sprawa kończy się najczęściej sukcesem dla osoby, która potrafiła skutecznie się odwołać.