698 621 298

Regulamin

Regulamin 

  1. Portal Centrum Pomocy Windykowanym, dostępny pod adresem www.centrumpomocywindykowanym.pl jest serwisem internetowym, którego obsługę prawną zapewnia adwokat Damian Foszcz, prowadzący Kancelarię Adwokacką pod nazwą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Foszcz, siedziba: ul. Gwiaździsta 10/5, 53-413 Wrocław, NIP: 8842531883, REGON: 361991028.
  2. Centrum Pomocy Windykowanym specjalizuje się w pomocy osobom Windykowanym.
  3. Centrum Pomocy Windykowanym posiada „Program bezpłatnej pomocy prawnej przez adwokata”. Przez pojęcie „bezpłatna analiza” należy rozumieć analizę sprawy pod kątem tego czy dana sprawa kwalifikuje się do programu bezpłatnej pomocy prawnej przez adwokata, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, Centrum Pomocy Windykowanym nie udziela informacji o przyczynach, dla których dana sprawa nie zakwalifikowała się do programu bezpłatnej pomocy prawnej przez adwokata. Centrum Pomocy Windykowanym może przyjąć sprawę do prowadzenia lub sprawy nie przyjąć – według własnego uznania. Kryteria przyjmowania spraw do programu bezpłatnej pomocy prawnej przez adwokata stanowią również tajemnicę przedsiębiorstwa.
  4. Kontakt na numer telefonu 577 602 444 lub 796 255 739 lub 698 621 298 (infolinia), napisanie wiadomości na kontakt@centrumpomocywindykowanym.pl lub udzielenie upoważnienia czy pełnomocnictwa jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.