577 602 444

Sukcesy

Wygrana z Kredyt Inkaso!
Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, I Wydział Cywilny 
  • Umorzenie postępowania i zwrot kosztów procesu
Wygrana z Prokurą!
Sąd Rejonowy w Gliwicach, II Wydział Cywilny 
  • Umorzenie postępowania i zwrot kosztów procesu
Wygrana z Hoist!
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VIII Wydział Cywilny 
  • Umorzenie postępowania i zwrot kosztów procesu

Słodzińska Jolanta_Hoist I0001

Wygrana z HOIST!
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód, Wydział II Cywilny 
  • Umorzenie postępowania i zwrot kosztów procesu

Oberlan Stanisława_Hoist0001