Jak działamy

Zobacz jak możemy Ci pomóc


KROK 1

Zgłaszasz się do nas. Wypełniasz formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT i przesyłasz w formie elektronicznej zdjęcia lub scany dokumentów dotyczących sprawy (w szczególności nakazu zapłaty – jeśli Posiadasz) – możesz nie korzystać z formularza i wysłać otrzymane pisma bezpośrednio na nasz e mail kontakt@CentrumPomocyWindykowanym.pl
UWAGA! Pamiętaj, by skontaktować się z nami jak najszybciej po otrzymaniu nakazu zapłaty. Jego odebranie przez Ciebie rozpoczyna bieg terminu do wniesienia sprzeciwu (odwołania). Im później zgłosisz się do nas ze sprawą, tym mniej będziemy mieli czasu na rzetelne jej przeanalizowanie.

KROK 2

W ciągu 24 godzin bezpłatnie analizujemy Twoją sprawę. Po przeprowadzonej analizie kontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie w celu przekazania informacji na temat Twojej sprawy. UWAGA: w przypadkach pilnych (np. jeśli tego samego dnia, w którym do nas Trafiłeś, musisz złożyć sprzeciw – odwołanie) jesteśmy w stanie udzielić Ci informacji natychmiastowo – jeśli Twój przypadek jest pilny prosimy o kontakt telefoniczny.

KROK 3

Podejmujesz decyzję o przekazaniu nam Twojej sprawy do prowadzenia nam przed Sądem. W takim przypadku prześlemy do Ciebie do podpisania pełnomocnictwo dla adwokata, który będzie Cię reprezentował w Sądzie.

KROK 4

Adwokat wnosi sprzeciw (odwołanie) do Sądu i prowadzi Twoją sprawę. Twój udział w postępowaniu kończy się na tym etapie, wszystko załatwi za Ciebie adwokat. Możliwe jedynie, że będziemy musieli się do Ciebie zgłosić po dodatkowe informacje lub dokumenty niezbędne do dalszego prowadzenia sprawy.
UWAGA! Pamiętaj, że nasza pomoc jest bezpłatna (zarówno analiza, jak i późniejsze prowadzenie sprawy przed Sądem). Tylko jeśli wygramy sprawę to ekwiwalentem za naszą pomoc (pozwalającym nam finansować naszą bezpłatną działalność) będą zasądzone przez Sąd od powoda (czyli od podmiotu, który założył sprawę w Sądzie) koszty zastępstwa procesowego, które będzie musiał pokryć powód, czyli podmiot, który złożył przeciwko Tobie sprawę do Sądu. Ty nam nic nie zapłacisz, nawet w przypadku ewentualnej przegranej w Sądzie.