Sukcesy

Wygrana z Funduszem Corpus Iuris!
Sąd Rejonowy dla miast stołecznego Warszawy 
  • Umorzenie postępowania i zwrot kosztów procesu

Jenek Agnieszka_Corpus Iuris0001

Kolejna wygrana!
Sąd Rejonowy w Gliwicach 
  • Umorzenie postępowania i zwrot kosztów procesu

Kiszka Krzysztof_Gmina Knurów0001

Wygrana z Funduszem Presco!
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy w Radomiu 
  • Umorzenie postępowania i zwrot kosztów procesu

Jakubowski Zbigniew_Presco0001

Wygrana z Prokurą!
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VIII Wydział Cywilny 
  • Umorzenie postępowania i zwrot kosztów procesu

Osiak Halina_Prokura0001

1231617